ברוכים הבאים לקריית החינוך ה"עמית"


 

נרגשים להזמינכם ליום פתוח מקוון, שבו ניתן להתרשם ממגוון המגמות ומקצועות הלימוד

בבית הספר  (כניסה דרך התפריט).

 

בתכנית:

 


17:00 - 17:30 מפגשים עם מנהלי תחומי הדעת. קישור למפגש ימצא במרחב המגמה.

17:30 - 18:00 מפגש עם מנהלת קריית החינוך השש שנתית הגב' ליבה יפה. 

18:15 - 19:00 המשכי מפגשים עם מנהלי תחום הדעת.